Ζερεφός: 700 δις το κλιματικό κόστος για την Ελλάδα. Τι είπε για τη ζέστη