Φαίνεται μια “ύποπτη περίοδος” για πιθανό χιονιά στην Ελλάδα