Υπάρχει ενδεχόμενο δημιουργίας καταιγίδων τύπου “The Day After Tomorrow”;