Χωρίς τη Σαχάρα δεν θα υπήρχε το δάσος του Αμαζονίου