Χαλάζι «από άλλο πλανήτη» στο Μεξικό στις 30.06.19