Βουβά κύματα ή Φουσκοθαλασσιά: Τα κύματα χωρίς εμφανή αιτία