Βιώνουμε τις υψηλότερες θερμοκρασίες των τελευταίων 130 χρόνων