Βελτίωση αισθητή, αλλά… προσοχή στην Παγετό και την Ομίχλη!