Το σύμπαν ίσως φτιάχτηκε σε εργαστήριο σύμφωνα με επιστήμονα του Harvard