Το όραμα για Ελεύθερη Ενέργεια που ποτέ δεν πραγματοποιήθηκε