Το μεγαλείο της Αθήνας υπό αντίξοες καιρικές συνθήκες