Το καλοκαίρι μας αποχαιρετά από τις 15 Σεπτεμβρίου