Το διαστημικό σήμα “νυχτερίδας” που έλαβε το Hubble