Τι λένε οι μετεωρολόγοι για τον άστατο καιρό του Ιουνίου