Τι είναι οι μακροπρόθεσμες προγνώσεις; Πόσο μπορεί κάποιος να τις εμπιστευθεί;