Τι αλλάζει στη ζωή μας με τον νέο περιβαλλοντικό νόμο