Θεσσαλία: Κίνδυνος ερημοποίησης λόγω διάβρωσης και έλλειψης νερού