Τετάρτη-Κυριακή: αποκομμένο χαμηλό επικίνδυνο για την αγροτική παραγωγή και όχι μόνο!