Τάση Καιρού

Η τάση του καιρού στην Ελλάδα

Επόμενες 15 ημέρες

 

Τάση καιρού

Προσοχή: Το παραπάνω αποτελεί εκτίμηση της γενικής τάσης του καιρού για όλη τη χώρα και όχι για μία μεμονωμένη περιοχή.

 

Επιμέλεια:

© Dimitris Pantioras – Weather Forecaster

για το HellenicWeather.com

 

Επισημαίνεται ότι το παραπάνω αποτελεί μια προσπάθεια εκτίμησης της μέσης εικόνας του καιρού σε όλη τη Χώρα και οι αποκλίσεις αναφέρονται στη μέση τιμή της περιόδου. Λαμβάνοντας υπόψη αυτό, σε συνδυασμό με τα εξαιρετικά χαμηλά ποσοστά επαλήθευσης εκτιμήσεων τέτοιου είδους, καλό θα ήταν να μην προγραμματίσετε τις δραστηριότητές σας σύμφωνα με αυτήν.

 

Η συγκεκριμένη ενότητα ανανεώνεται περίπου ανά 7 ημέρες και αφορά την εκτίμηση της μέσης εικόνας του καιρού για τις επόμενες 10 με 13 ημέρες

 

Δείτε επίσης