ΚΑΙΡΟΣ: Τα παραμύθια του “έρχεται -12C στην Αττική” και η δική μας ευθύνη