Τα καλοκαίρια μπορεί να διαρκούν σχεδόν το μισό έτος έως το 2100