Σταδιακή επιδείνωση του καιρού προς τα τέλη της εβδομάδας