Σε ετοιμότητα η Περιφέρεια Αττικής ενόψει «Ηφαιστίωνα»