Ψυχρότερες μάζες θα καλύψουν μέρος της Ευρώπης. Τι θα συμβεί στην Ελλάδα;