Ψύχρα και περισσότερες βροχές μετά τις 20 Σεπτέμβρη