Πρωτοποριακό σύστημα προβλέπει πότε θα πέσει κεραυνός