Πριν πολλά χρόνια, τα σέλας ήταν ορατό στον ισημερινό