Πότε ανεβαίνει η θερμοκρασία και εξασθενούν οι άνεμοι;