Πως το κλίμα της Ελλάδας θα μας σώσει από τον κορωνοϊό