Πώς το δίκτυο 5G μπορεί να επηρεάσει τις μετεωρολογικές προβλέψεις;