Πώς ορίζεται η “κάλυψη από φυσικά φαινόμενα” και τι καλύπτει ακριβώς;