Πώς μια φυσική καταστροφή μπορεί να φέρει τα ζευγάρια πιο κοντά