Πως γίνεται η πυρκαγιά στην Αυστραλία να δημιουργεί δικό της καιρικό σύστημα;