Πως οι συνθήκες του περιβάλλοντος επηρεάζουν τις βασικές καλλιέργειες