Πως δημιουργήθηκε η καταιγίδα «super cell» που σάρωσε τη Χαλκιδική;