Πιθανή μετατόπιση του Jet Stream βορειότερα θα μπορούσε να διαταράξει τον καιρό στην Ευρώπη