Όσο καταστρέφουμε το περιβάλλον τόσο θα αυξάνονται οι πανδημίες