Ορισμοί υψομετρικών όρων που χρησιμοποιούνται στα δελτία καιρού