Ολοκληρώνονται πειράματα τροποποίησης καιρού για αύξηση βροχών