Οι υψηλές θερμοκρασίες το Καλοκαίρι ο επόμενος φόβος μετά τον κορονοϊό