Οι “σφαιρικοί κεραυνοί” και οι διάφορες θεωρίες για τη δημιουργία τους