Οι πράσινες στέγες μειώνουν τη θερμοκρασία στις πόλεις σύμφωνα με τη NASA