Οι κεραυνοί υπερδιπλασιάζονται στην Αρκτική καθώς το κλίμα θερμαίνεται