Οι καλλιέργειες έχουν «μνήμη» ξηρασίας για να μειώνουν τις απώλειες σύμφωνα με έρευνα