Οι ηλιακές εκλάμψεις προκαλούν περισσότερους κεραυνούς στη Γη