Οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στη γεωργία και η λύση της ΕΕ