Ο χιονιάς του 2002 που “άσπρισε” μέχρι και τις παραλίες της Αττικής!