Εντυπωσιακό φαινόμενο: Ο παγοκρύσταλλος του θανάτου