Τον έλεγχο των σεισμών με… σεισμούς προσπάθησαν στο παρελθόν οι επιστήμονες