Καιρός: Νεότερα στοιχεία για την κακοκαιρία “Θάλεια”